Preaload Image

Heading

Chương trình quốc tế

Hướng đến mục tiêu trở thành công dân toàn cầu, các con cần được chuẩn bị nền tảng về khả năng học ngoại ngữ ngay từ khi còn rất nhỏ, cảm nhận và thẩm thấu được văn hóa và tư duy giải quyết vấn đề của phương Đông lẫn phương Tây thông qua sinh hoạt hàng ngày.

Chương trình Quốc Tế: Fully English Immersion + STEM

Chương trình Quốc Tế tại Little Hands, các con được cô giáo bản ngữ làm giáo viên chủ nhiệm. Các cô không chỉ tập trung dạy con về ngôn ngữ, mà cô còn là người dẫn dắt hoạt động, quan sát, quan tâm đến sự phát triển cảm xúc xã hội của từng cá thể. Chương trình Quốc Tế tại Little Hands chú trọng xây dựng cho con khả năng ngôn ngữ tự nhiên vượt trội & xây dựng cho con những phẩm chất, kỹ năng để hoàn toàn tự tin trở thành công dân toàn cầu.

Tương tác với giáo viên Bản ngữ

Các chương trình học

Call Now Button