Img
English-Only Program

Hệ chương trình Quốc Tế  tại Miraiku Little Hands chú trọng xây dựng khả năng phản xạ ngôn ngữ tự nhiên  cho trẻ. Môi trường học tập hoàn toàn Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ mỗi ngày, giúp con rèn luyện toàn diện 04 kỹ năng để tự tin trở thành công dân toàn cầu.

img