Img
Bilingual Kindergarten

Chương trình giáo dục Nhật Bản dành cho trẻ mẫu giáo từ 3-6 tuổi chú trọng xây dựng môi trường học tập mang tính thử thách khuyến khích trẻ phát triển khả năng học tập chủ động, đồng thời giúp con tự tin biểu đạt ngôn ngữ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

img
img