Img
Nursery

03 năm đầu đời là giai đoạn vàng để kích thích khả năng ngôn ngữ phát triển sớm của con bởi em bé nào cũng sở hữu một “trí tuệ thẩm thấu”. Chương trình song ngữ dành cho trẻ từ 6-30 tháng xây dựng môi trường để con tiếp nhận & tích lũy cả 02 ngôn ngữ qua việc tương tác và giao tiếp thường xuyên với người chăm sóc trực tiếp. Con vừa được tắm mình trong tiếng mẹ đẻ vừa được tương tác cùng giáo viên nước ngoài từ 45 – 60 phút mỗi ngày để tăng vốn từ vựng và năng lực nghe hiểu ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, Chương trình chăm sóc chuyên sâu cho trẻ từ 6–30 tháng tại Miraiku Little Hands giúp con thiết lập các thói quen sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày một cách tự lập và tự chủ.

img